VOP a GDPR

 • Všeobecné obchodní podmínky platné od 25. 8. 2020

Objednáním se a zakoupením poukazu nebo voucheru se má za to, že se zákazník dostatečně seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

Vzhledem k množství objednávek, vyhrazujeme si právo neposkytovat žádný náhradní termín zákazníkům, kteří se bez předchozí omluvy nedostavili na domluvený termín!!

Nejsme zdravotnické zařízení! Naše práce spočívá pouze v relaxaci a uvolnění, nikoli v navozování ozdravných účinků na klientech. Proto je zcela vyloučeno, abychom přijímali klienty s jakýmkoliv onemocněním, které vyžaduje lékařský dohled

Naše vize

Jsme malé studio. Dbáme na to, aby prostory byly pro zákazníky příjemné, čisté a každý odcházel s pocitem odpočinutí a relaxace. Žádné okázalé reklamy a luxusní nálepku u nás nenajdete, ale svou práci děláme rádi a s respektem k zákazníkům. K zákazníkům se vždy chováme férově, slušně a snažíme se každému maximálně přizpůsobit a vyhovět. Totéž očekáváme – pro zachování dobrých vztahů 🙂

Objednání a termín

 • Termín Vaší návštěvy je vždy platný až poté, co si jej navzájem potvrdíme. Pokud z naší strany nedojde k potvrzení termínu, bohužel se mohla stát chyba (jsme pouze lidé), je třeba se připomenout, nebo domluvit termín nový.
 • Smluvený čas je závazný, je třeba přijít včas (nejlépe 5-10 minut před samotnou procedurou)
 • Zpoždění, které jsme schopni tolerovat tak, aby byla co nejméně ovlivněna návštěva dalšího zákazníka, je max. 10 minut po domluveném termínu. Poté již není možné proceduru realizovat
 • V případě zpoždění může být procedura přiměřeně této skutečnosti zkrácena bez nároku na další náhradu
 • Pokud se zákazník objedná, neomluví a v daném termínu nepřijde, nebude mu nabídnut náhradní termín
 • Máme doma mrňouse, proto s ohledem na jeho pohodu objednáváme pouze písemnou formou SMS, nebo e-mailem. Vše dostupné v kontaktech

Slevové vouchery a dárkové poukazy

 • Poukazy, které jsme vystavili osobně, mají vždy platnost 6 měsíců od data vystavení (pokud není výslovně domluveno jinak). Poté není možné poukaz využít a jeho hodnota propadá
 • Poukazy a vouchery není možné vyměnit za finanční hotovost, případný rozdíl mezi hodnotou poukazu/voucheru a cenou za vybrané služby se nevyplácí – možnost čerpání voucheru pouze v plné výši s případným doplatkem. Při nevyužití plné částky, se rozdíl zákazníkovi nevrací
 • Vždy je potřeba předem zaslat kód voucheru/poukazu. Bez kódu není rezervace platná, pokud není výslovně potvrzeno jinak
 • Pokud se zákazník nemůže v objednaném termínu dostavit, je potřeba dát to vědět alespoň 24 hodin předem. Na zrušení termínu v den objednání nebude brán zřetel a voucher/poukaz propadá, jako náhrada za možnost nabídnutí termínu jinému zákazníkovi. V případě permanentky se odečítá objednaná procedura.

Masáže

Jak jsme již uvedli, nejsme zdravotníci a proto pracujeme výhradně na zdravých klientech a v žádném případě nepřijímáme zákazníky s následujícími onemocněními:

 • výhřez meziobratlových plotének, a ostatní onemocnění a operace páteře
 • onemocnění srdce
 • aterosklerotické onemocnění
 • záněty, krvácení a poranění dutiny břišní
 • hemofilie, leukémie a podobné krvácivé stavy
 • infekční, akutně zánětlivá nebo jiná horečnatá onemocnění
 • celková tělesná vyčerpanost nebo sešlost
 • akutní psychózy, stavy pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek
 • nádorová onemocnění
 • hyperfunkce štítné žlázy
 • akutní záněty, virová, bakteriální či jiná onemocnění
 • při kojení a těhotenství – soucítíme s nastávajícími maminkami i s těmi, které už svá dítka nosí na rukou. V zájmu pohody Vašich dětí Vás pošleme domů (v těhotenství je možné provádět pouze speciální druh masáží, které jsou přizpůsobené maminkám v očekávání – ty neprovádíme, ale rádi Vás nasměrujeme jinam. Pokud kojíte, veškeré odpadní látky a toxiny, které se z Vašeho těla přirozeně vyplavují, si najdou svou cestu – tedy i do mléka, které potom Vašim dětem může způsobit nepříjemné bolení)
 • jiná vážná onemocnění výše neuvedená                                                

!! Zdravými klienty se rozumí opravdu zdraví jedinci! I běžné onemocnění jako je rýma, chřipka či jim podobné, jsou rizikem! A proto každého posíláme bez výjimky domů

Kosmetika, prodlužování řas a permanentní make-up

 • Vyhrazuji si právo odmítnout opravu, nebo další aplikaci zákaznicím se špatně provedenou aplikací permanentních řas v jiném studiu bez předchozího odstranění a zregenerování
 • NEPROVÁDÍME KOREKCE permanentního make-upu po jiných salonech!!!
 • Cena první aplikace permanentního make-upu je BEZ korekce
 • Pro permanentní make-up platí cena korekce pouze do 12 měsíců od první aplikace, s podmínkou, že permanent byl proveden u nás

Kontraindikace PMU:

 • Nemoci srdce a cév
 • Zvýšená krvácivost, snížená srážlivost krve (Heparin, Varfarin, Acylpyrin – vysadit 28 dní před aplikací)
 • Alergie na jehly, anestetika a desinfekční prostředky
 • Užívání antibiotik, psychofarmaka
 • Infekční onemocnění – virová hepatitida, AIDS, onemocnění dýchacího traktu, různé virózy, ale i banální rýma
 • Kožní onemocnění – pokud klient trpí jakoukoliv kožní nemocí v místě provedení PMU (psoriáza, plísňové onemocnění aj.)
 • Vysoký krevní tlak není překážkou, ale tlak musí být kompenzován léky
 • Cukrovka (diabetes mellitus) – v případě držení diety je provedení bezproblémové, při aplikaci inzulínu je lepší konzultace s lékařem
 • Pokud je zvýšený nitrooční tlak, není vhodné provádět aplikaci očních linek
 • Onemocnění štítné žlázy – konzultovat s ošetřujícím lékařem
 • Osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
 • Těhotenství – v prvních 3 měsících těhotenství, šestinedělí, v době kojení není vhodné. V dalších měsících těhotenství po konzultaci s lékařem je možné PMU provést.
 • Porucha imunity, např. po chemoterapii lze provádět nejdříve za 6 měsíců
 • První tři dny menstruace

Zásady o zpracování osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

Správce osobních údajů:
Lucie Seménková (Studio Danny)

Voříškova 666/43, 623 00, Brno

IČO: 01114875 – zapsaná v Živnostenském rejstříku u příslušného živnostenského úřadu Brno – město

(dále jen „správce“),

Zdroje osobních údajů:
přímo od subjektů údajů (objednání služby ve studiu, telefony, chat, webové stránky, sociální sítě, vizitky a podobně) – dodavatelé – kamerový systém – veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam a podobně)

a) pro vnitřní potřebu:

• plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout.
• informace o změnách v objednávce a další informace pro klienty – zákazníky a to v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon a jiné obdobné informace.

b) pro marketingové a informační účely:

• vytváření propagačních materiálů obsahujících osobní údaje zákazníků (ročenky – výroční zprávy, brožurky, informační letáky) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů. Jméno a příjmení, portrétová fotografie, fotografie práce kosmetického studia – fotografie obočí, očních linek, kontury rtů, oblast obličeje (po kosmetickém ošetření, aplikaci permanentních řas apod.)

• pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Studia Danny www.studiodanny.cz a sociální sítě Facebook (https://www.facebook.com/studiodanny13) za účelem prezentace jeho činnosti.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky www.studiodanny.cz. Lucie Seménková (Studio Danny) nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Při zpracování osobních údajů u správce Lucie Seménková (Studio Danny) nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákazníka.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné objednávce služeb. Tento souhlas uděluji po dobu užívání služeb ode dne jeho udělení. Nejdéle na dobu 2 let od poslední návštěvy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem.

V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení tohoto souhlasu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle správce správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce Technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Dle právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů  samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
 • Právo obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních.
 • Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na: studiodanny@seznam.cz případně písemně na adresu sídla Správce.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.studiodanny.cz