Podmínky pro návštěvu studia

Informace k Vaší péči v našem salonu

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti.

DĚKUJEME, ŽE OPATŘENÍ DODRŽUJETE.

PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY je podle usnesení vlády č. 423 NEZBYTNÉ SE PROKÁZAT jedním z těchto dokumentů:

  • potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa – platnost 72 hodin od provedení
  • potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa – platnost 7 dní od provedení
  • potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dní
  • potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném maximálně před 72 hodinami)
  • potvrzení o prodělaném očkování na Covid 19, minimálně 22 dní od první dávky u dvoudávkové vakcíny, minimálně 14 dní u jednodávkové vakcíny

Nebo si můžete provést ve vymezeném místě samotest, který si přinesete – samotesty nejsou a nebudou k zakoupení v provozovně!!

DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE následující pravidla:

  • jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy studia
  • rozestupy nejméně 2 metry
  • vstup a pohyb v prostorech provozovny je povolen pouze s ochranou dýchacích cest
  • používáte připravené desinfekce

Současně Vás informujeme, že podle mimořádného opatření Vlády č. 486 ze dne 28.5.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat stanovené údaje po dobu nezbytně nutnou, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, pro které jsme povinni stanovené údaje předat oprávněné osobě.

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ DŮVĚRY A DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY